3M v regióne východnej Európy

Pred tridsiatimi rokmi začala spoločnosť 3M, globálny líder v oblasti inovácií, pôsobiť v Poľsku, Českej republike a Maďarsku. Bolo to obdobie najväčších hospodárskych zmien v histórii týchto krajín. Aj naša spoločnosť rástla a stala sa jedným z najväčších investorov a zamestnávateľov v regióne.

Tridsať rokov pôsobenia 3M v regióne východnej Európy (ktorý zahŕňa Poľsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Ukrajinu a Gruzínsko) predstavuje viac ako 650 miliónov investícií na vybudovanie silných štruktúr 3M, ako je organizácia predaja a marketingu, sedem výrobných závodov, výskumné a rozvojové stredisko, globálne servisné stredisko a tri inovačné centrá. Prevádzky 3M v Poľsku, Česku a Maďarsku dnes zamestnávajú viac ako 4400 ľudí, ktorí každý deň využívajú vedecké a technologické platformy 3M na vytváranie inovatívnych riešení. Ich cieľom je zlepšenie životov ľudí na celom svete.

Soňa Roventa-Hakszer, Country Leader, 3M Slovensko

"Sme súčasťou spoločnosti, ktorá pôsobí vo východoeurópskom regióne už 30 rokov. Spoločne posilňujeme hospodárstvo krajín regiónu a ovplyvňujeme životy ich obyvateľov. Vytvárame inovatívne podniky, dbáme na rozmanitosť a investujeme do udržateľných riešení. Toto sú naše obchodné ukazovatele do budúcnosti."

Soňa Roventa-Hakszer

Country Leader, 3M Slovensko

SPRÁVA

30 rokov spoločnosti 3M v regióne východnej Európy

ZOBRAZIŤ REPORT (EN)

3M v regóine východnej Európy

Slovensko

91k km²

Rozloha

9,6 mln

Počet obyvateľov

15,899 USD

Hrubý domáci produkt na obyvateľa (v USD)

Poľsko

312k km²

Rozloha

38 mln

Počet obyvateľov

16,623 USD

Hrubý domáci produkt na obyvateľa (v USD)

Česká Republika

77k km²

Rozloha

10,7 mln

Počet obyvateľov

22,762 USD

Hrubý domáci produkt na obyvateľa (v USD)

Maďarsko

48k km²

Rozloha

5,4 mln

Počet obyvateľov

19,156 USD

Hrubý domáci produkt na obyvateľa (v USD)

Ukraine